*Ürünlere uygun ortaklıklar planlanması

*İthalat ve gümrük süreçleri

*Portföy seçimi/oluşturulması