Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği bünyesindeki European University of Neuroscience and NeuroTechnology (NeurotechEU) projesi kapsamında, aralarında Oxford Üniversitesinin de bulunduğu sekiz üniversitenin yer aldığı uluslararası bir ortaklık kuruldu.

Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında yer alan NeurotechEU projesi kapsamında oluşturulan konsorsiyumda, Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi, İngiltere’den Oxford University, Romanya’dan Luliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, İsveç’ten Karolinska Institutet, İspanya’dan Miguel Hernandez University of Elche, Hollanda’dan Radboud University Nijmegen, Almanya’dan University of Bonn ve Macaristan’dan University of Debrecen yer aldı.

Sinir bilimleri ve teknolojileri alanında akademik iş birliği ve eğitim amacıyla kurulan konsorsiyumun imza töreni, Hollanda’da projenin yürütücüsü Radboud Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Törene katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, iş birliği kapsamında sinir bilimleri ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren farklı araştırma ile eğitim birimlerinin, bu yeni yapıda bir arada ve etkileşim içinde çalışmalar yapacağını belirtti.

Avrupa toplumlarında öncelikli sağlık sorunlarının başında beyin kaynaklı hastalıkların geldiğini ve bu hastalıklar neticesinde yaklaşık 21 milyon Avrupalı bireyin etkilendiğini anlatan Özkan, BM’nin Dünya nüfus tahminleri çalışmasının da işaret ettiği üzere, yaşlı nüfusun geri kalan nüfusa oranla dünyada 10 kat hızlı büyüdüğünü ve 2050 yılında her 4 Avrupalıdan birinin 65 yaş üstünde olacağını vurguladı.

Özkan, bugün milyonlarca Avrupalıyı etkileyen beyin hastalıklarının, nüfusun yaşlanmasıyla gelecekte sosyal ve ekonomik etkileriyle öne çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

NeurotechEU projesinin çok disiplinli araştırmalar ve farklı paydaşları içeren eğitim programlarıyla bu önemli probleme çözüm bulmayı hedeflediğini aktaran Prof. Dr. Özkan, bu birlikteliğin temel amacının Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi oluşumu kapsamında Avrupa üniversiteleri arasında ortak programlar geliştirmek olduğuna dikkati çekti.

Özkan, öğrencilerin de proje ortağı olan üniversitelerin herhangi birinde ilgili alanda eğitimlerine devam edebileceğini bildirdi.

Proje 3 yıl sürecek

Sinir bilimleri ve teknolojileri alanında Avrupa çapında kurulacak lisans ve lisansüstü program sayesinde, akademisyenler de ortak araştırmalar yürütebilecek. NeurotechEU üyeleri, çeşitli konularda ortak çalışmalarda bulunabilecek. Çalışma alanları arasında kalite-güvence, yönetim gibi başlıkların yanı sıra eğitim ve araştırmada çok kültürlülüğü, farklı kültürler arasında hareketliliği desteklemek de yer alıyor.

Üç yıllık proje kapsamında gerçekleştirilecek NeurotechEU çerçevesinde, sinir bilimleri ve teknolojileri alanında çok disiplinli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi, uygulamalı araştırmalar için akademisyenlere ve araştırmacılara gerekli altyapı sağlanması hedefleniyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kapsamlı bir eğitim programını içeren iş birliğiyle ortak üniversitelerdeki akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin ilgili alanlarda yapılacak eğitimleri, NeurotechEU üyesi üniversitelerin herhangi birinde takip edebilmesi mümkün olacak.

İş birliğinin eğitim misyonunun yanı sıra, mühendislere ve bilim insanlarına beyin araştırmaları ve nöroteknoloji başta olmak üzere uygulamalı bilimlerde çok disiplinli yaklaşımla ileri seviyede altyapı desteği sunulması da hedefleniyor.

NeurotechEU Campus+ adı verilen sanal ortamda öğrencilere ve araştırmacılara mekan sınırından etkilenmeyen çalışma imkanı tanınırken, lisansüstü ve doktora öğrencileri için tasarlanan NeurotechEU Graduate School, sinir bilimleri ve teknolojilerinde girişimciliği ve inovasyonu odağına alacak. Proje kapsamında oluşturulacak NeurotechEU Life-Long Learning Center ise mezunlarına ve genel olarak topluma beyin araştırmaları ve teknolojileri alanında yaşam boyu eğitim programlarıyla ulaşmayı amaçlıyor.