Bilgi Çağı’nda yeni teknolojilerin akışı ile bir çok endüstrinin yapısında önemli değişimler ortaya çıkıyor. Dünya genelindeki sağlık hizmetleri de bu değişimden önemli derecede etkileniyor. Özellikle otomasyon, makine öğrenimi ve yapay zeka doktorlar, hastaneler, sigorta şirketleri ve sağlıkla bağlantılı tüm diğer alanları etkiliyor. Ancak diğer endüstrilere kıyasla sağlık sektöründe bu etki çok daha olumlu biçimde gerçekleşiyor.

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir dijital sağlık şirketi olan Babylon Health, yapay zeka sohbet botu şeklinde bir yapay zeka doktorunun oluşturulması yoluyla hastaların doktorlarla etkileşime girme biçimlerini değiştirmek istiyor. Babylon Health, akıllı telefonlarda yer alacak bu uygulama için Nisan 2017’de 60 milyon dolara yakın para harcadı.

GlaxoSmithKline, İskoçya merkezli yapay zekâ şirketi Exscientia’ya 43 milyon dolar ödeyecek ve yeni ilaçlar bulmak için yapay zekâdan yararlanacak. Exscientia’dan Andrew Hopkins, şirketinin geliştirdiği sistem sayesinde ilaç geliştirme süresinde ve maliyetinde yüzde 75’lik bir düşüş kaydedileceğinin altını çiziyor. GSK, Exscientia’nın teknolojisinin işe yararlılığının kanıtlanmadığını ve bu deneyi yapmaları gerektiğini ifade etti.

Frost & Sullivan tarafından 2016’da yapılan bir araştırmada sağlık sektöründeki yapay zeka pazarının, yüzde 40’lık bir büyüme oranı olan 2021’de 6,6 milyar dolara ulaşması öngörüldüğü ifade ediliyor. Raporda, yapay zekadan alınan klinik desteğin medikal görüntüleme tanı süreçlerini güçlendireceği ve hastane iş akışları için yapay çözümlerinin kullanılmasının bakım süreçlerini iyileştireceği ifade ediliyor. Fit for Digitalaraştırmasında Fujitsu, iş liderlerinin yüzde 67’sinin teknoloji uzmanlarıyla ortak çalışmanın zorunlu olduğuna inandığını ortaya koyuyor.