İEİS’in ilaç endüstrisinin küreselleşmesi hedefi doğrultusunda, endüstrimizin hedef dış pazarlarda tanıtılması ve ihracat hacminin artırılması için, ihracatçı firmaların katılımıyla, 2012 yılında, “Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu” oluşturulmuştur.

Türkiye İlaç İhracatçı Platformu’nun temel faaliyetleri şunlardır;

– Türkiye ilaç endüstrisinin ihracatının artırılması için politika ve stratejiler geliştirilmesi,
– Hedef pazarlarda, Türkiye ilaç endüstrisinin tanıtılması için etkinlikler organize edilmesi, mevcut etkinliklere katılım sağlanmas
– Platform üyeleri ve hedef pazarlardaki otoriteler arasındaki ilişkilerin geliştirilerek, üretim tesislerinin onay almasının kolaylaştırılması, mevzuatta karşılaşılan sorunların giderilmesi,
– Hedef pazarlar için stratejiler belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılması,
– Platform faaliyetlerine yönelik stratejik desteklerini sağlamak için ülkemizdeki ilgili resmi otoritelerle düzenli iletişim kurulması.